0475-582066 Land van Eyckstraat 18 - 6085 CP - Horn

Wie wij zijn? Wij zijn Stichting Henk Arts…

Weeshuis St. Martins (Port Loko, Sierra Leone)

In het weeshuis wonen ongeveer 30 kinderen van 2 tot 20 jaar. Emily Gogra is de manager van het weeshuis en zij werkt sinds het voorjaar van 2018 ook voor de overheid van Sierra Leone als staatssecretaris van Onderwijs. Haar dagelijkse werkzaaheden in het weeshuis zijn overgenomen door Gabriella, zij is zelf ook opgegroeid in het weeshuis. Verder is er een medewerkster (Ceciyo) en een kok. Samen met de oudere kinderen zorgen zij voor de kinderen. In het weeshuis zorgen de kinderen ook voor elkaar. Iedereen heeft zijn eigen taken, de een doet de was, de ander bakt brood of poetst. Om de drie maanden wisselen de taken zodat iedereen af en toe wat anders kan doen. Iedere ochtend als de zon op komt begint iedereen met zijn klusjes, daarna snel ontbijten en dan naar school.

Een aantal kinderen is katholiek en een aantal is moslim. Hoewel Emily katholiek is, en het weeshuis in 1979 door een non is opgericht, houdt ieder kind het geloof van zijn/haar familie.

Door de steun van onze stichting kunnen alle kinderen naar school: van peuterklasje tot beroepsopleiding, HBO of zelfs universiteit. Juist voor deze kinderen is een opleiding van groot belang. Ze hebben immers geen familie om op terug te vallen. Door hun onderwijs te bieden hebben ze een echte kans op een toekomst.

Actuele informatie staat ook op onze Facebook pagina via www.facebook.com/helpsierraleone

De stichting

Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat weeskinderen of kinderen in nood direct opgevangen worden. Het is een verworvenheid waar we trots op mogen zijn.

Juist daarom is het goed te bedenken dat deze vanzelfsprekendheden niet overal gelden. Er zijn nog vele landen op de wereld waar zorg niet, of onder erbarmelijke omstandigheden gegeven wordt. We kunnen natuurlijk niet de hele wereld veranderen of verbeteren. Daarom zet onze Stichting zich in voor een concreet project, het St. Martins Weeshuis is Port Loko.

De wil en het enthousiasme zijn daar ruimschoots aanwezig, maar het ontbreekt de mensen aan voldoende financiële middelen. Het weeshuis krijgt af en toe wat geld van individuele personen of van de plaatselijke pastoor maar geen geld van de overheid, regio of gemeente. Onze stichting zet zich in om deze aan te reiken. Wij hebben geen kantoor en evenmin betaalde medewerkers. Het geld dat de Stichting ontvangt komt volledig ten goede aan hulp. Er zijn al veel tastbare resultaten, maar we zijn er nog niet. 

Als stichting hebben we de ANBI status en dus zijn al uw giften aftrekbaar van de belasting. Bestuursleden: Mark Arts (voorzitter), Hans Meeuws (secretaris) en Annie Arts (penningmeester).

Wij helpen als stichting direct zonder tussenkomst van andere instanties en onze steun komt direct op de plaats waar het hoort. Wij helpen het weeshuis rechtstreeks.